< Cofnij

Stypendia naukowe wręczone

Stypendia naukowe wręczone
Fot. www.poznan.pl

Uroczyste wręczenie Stypendiów Naukowych Miasta Poznania przez p. Grzegorza Ganowicza - przewodniczącego Rady Miasta Poznania, oraz p. Jędrzeja Solarskiego - zastępcę Prezydenta Miasta, odbyło się 9 października w Ratuszu. Z satysfakcją informujemy, że w gronie laureatów, decyzją z dnia 29 maja 2018 roku Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dra hab. Stanisława Lorenca, stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego w 2018 roku otrzymał p. mgr biotechnologii Piotr Celichowski z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, za opisanie wpływu wisfatyny na oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową szczura.

Serdecznie gratulujemy!

» Więcej informacji