< Cofnij

Studia z przyszłością

Z satysfakcją informujemy, że kierunek studiów PROTETYKA SŁUCHU uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

Certyfikat jest dowodem uznania dla zaproponowanej i wdrożonej koncepcji kształcenia dostosowanej do potrzeb rynku pracy i oczekiwań społecznych, pozwalającej na skuteczne przekazywanie aktualnej wiedzy, kształcenie umiejętności i stymulowanie kreatywności.