< Cofnij

„Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy 2022” oraz „Cykliczna edukacja operacyjna stacjonarnie i on-line - czyli minimalnie inwazyjne zabiegi operacyjne ze szpitala na Polnej” - 26-28 maja 2022 r.

 Zdjęcia

Konferencja „Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy 2022”

Coroczna konferencja pt. „Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy 2022” , odbywającą się w dniach 27-28 maja  zbiegła się z warsztatami „Cykliczna edukacja operacyjna stacjonarnie i on-line - czyli minimalnie inwazyjne zabiegi operacyjne ze szpitala na Polnej”. Tegoroczna odsłona spotkania gremium lekarskiego była doskonałą platformą do merytorycznych dyskusji specjalistów z wielu ośrodków europejskich i polskich.

Podczas licznych sesji przedstawiono zagadnienia dotyczące leczenia operacyjnego technikami minimalnie inwazyjnymi, w których goście z Niemiec, Austrii i Szwajcarii podzielili się wynikami swoich badań naukowych w zakresie stosowania minimalnie inwazyjnych metod leczenia operacyjnego. W rozmowach  o  powikłaniach  uczestniczyli specjaliści z zakresu urologii i chirurgii kolorektalnej - prof. Piotr Chłosta i prof. Marek Szczepkowski, którzy przedstawiali zagadnienia leczenia operacyjnego komplikacji operacyjnych w zakresie współpracy z ginekologami w leczeniu schorzeń ginekologicznych.

Drugiego dnia wydarzenia, liczne grono specjalistów uczestniczyło w sesji, w której Profesorowie Zbigniew Celewicz, Hubert Huras oraz Piotr Sieroszewski omawiali aspekty postępowania medycznego w przypadku ciąży o nieprawidłowym przebiegu. Na zakończenie tej dyskusji głos zabrała Pani Profesor Justyna Król-Całkowska przedstawiając stanowisko i opinię prawną w zakresie omawianych problemów medycznych.

W drugiej części sobotniej konferencji, specjaliści brali udział w międzynarodowym panelu dyskusyjnym pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. n. med. Marioli Ropackiej-Lesiak oraz Profesora Federica Chantraine - „Nieprawidłowa implantacja łożyska - wyzwanie współczesnej perinatologii”.

Polemika zaproszonych naukowców z ośrodków m.in. w Berlinie, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii oraz słuchaczy z Polski dotyczyła problemu łożyska wrośniętego. Specjaliści prezentując przypadki ze swojej praktyki, omawiali problemy związane z  największym  zagrożeniem dla matki i dziecka jakim jest krwawienia okołoporodowe towarzyszące nieprawidłowej implantacji łożyska. Prezentowali i omawiali także najnowocześniejsze sposoby i techniki operacyjne stosowane podczas wykonywania  cięcia cesarskiego celem maksymalnego ograniczenia powikłań i ratowania zdrowia matki i dziecka.

26 maja, w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, odbyły się kolejne w tym roku, cykliczne praktyczne warsztaty pt.: „Minimalnie inwazyjna chirurgia miednicy mniejszej, krok po kroku, stacjonarnie i on-line". Pod kierownictwem Pana Profesora dra hab. n. med. Macieja Wilczaka, Koordynatora Centrum przeprowadzono 6 operacji. Patronat Honorowy nad całym cyklem warsztatów w 2022 roku  objął Jego Magnificencja, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr n. med. hab. Andrzej Tykarski.

Wyjątkowa edycja i zagraniczni goście

Majowe spotkanie edukacyjne w ramach warsztatów było wyjątkowe. Zespół Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka gościł bowiem znamienitych specjalistów z zakresu minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych, z polskich i zagranicznych ośrodków. Do Poznania przyjechali dr med. Jean Dubuisson z Genewy, dr med. Friedrich Pauli z Augsburg Frauenklinik oraz dr med. Burghard Abendstein z Feldkirch z  Austrii oraz ginekolodzy z  ośrodków w Polsce, m.in. z Płocka i Kartuz.

Podczas warsztatów wykonano następujące zabiegi operacyjne:

W warsztatach, stacjonarnie, ale także poprzez multimedialną transmisję na żywo, uczestniczyło w sumie ponad 200 lekarzy ginekologów z ośrodków w całej Polsce. Medycy mieli niepowtarzalną okazję obserwować w czasie wszystkich zabiegów zastosowanie zaawansowanych i jednych z najnowocześniejszych technik operacyjnych wykorzystywanych w minimalnie inwazyjnej chirurgii ginekologicznej. Podczas transmisji „na żywo” lekarze uczestniczący w warsztatach w formule on-line mogli zadawać pytania dotyczące poszczególnych etapów zabiegów podobnie jak czynili to lekarze ginekolodzy uczestniczący bezpośrednio w operacjach.

Edukacja przede wszystkim

Warsztaty Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej są nadal  jedynymi w Polsce działaniami edukacyjnymi w formule on-line realizowanymi na żywo. Wyzwaniem dla współczesnej ginekologii jest zmiana sposobu leczenia kobiet, z klasycznego na techniki małoinwazyjne, dokładnie tak jak, działa to na całym świecie - komentuje  prof. Maciej Wilczak, koordynator Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej. Naszym priorytetem jest praktyczna edukacja lekarzy, którzy dzięki obrazowi na żywo uczestniczą w operacji i na bieżąco mogą słuchać precyzyjnych komentarzy lekarza operatora. Liczymy, że specjaliści w ten sposób zdobytą wiedzę zastosują  w swoich, rodzimych  szpitalach. Niewątpliwie dla nas, specjalistów z Polnej to doskonała okazja do tego, aby goszcząc ginekologów z europejskich ośrodków wymieniać poglądy i doświadczenie w zakresie nowoczesnych technik operacyjnych stosowanych w tamtejszych ośrodkach - dodaje prof. Maciej Wilczak.

W roku 2022 w Centrum odbędzie się w sumie 6 spotkań w ramach warsztatów laparoskopowych.

» Zapraszamy do obejrzenia wywiadu - o szczególnej roli warsztatów w edukacji lekarzy - z Panem Profesorem Maciejem Wilczakiem - „Temat dnia” z dnia 26 maja 2022 roku

» Kalendarz, informacje o zapisach na warsztaty i o działalności Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej w Szpitalu na Polnej

» Szczegółowe informacje dla Pacjentek o bezpłatnych konsultacjach i zabiegach realizowanych w Centrum