< Cofnij

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej i Szwedzkiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej

Jönköping, Sweden
w dniach 19-21 października 2022 roku

Przygotowania do spotkania polskich i szwedzkich ortopedów dziecięcych rozpoczął jeszcze poprzedni Zarząd PPOS przed wybuchem pandemii COVID 19. Ostatecznie spotkanie doszło do skutku w dniach 19-21 października br. w Jönköping w Szwecji. Stronę polską reprezentowali: dr n. med. Barbara Jasiewicz, dr n. med. Milud Shadi, dr n. med. Błażej Pruszczyński oraz prof. dr hab. Tomasz Kotwicki.

Nasi przedstawiciele wygłosili następujące referaty:

  1. B. Pruszczynski: DDH screening - is there a limit for the Graf technique?
  2. B. Pruszczynski: Clubfoot treatment - how training is essential.
  3. B. Pruszczynski: Complex clubfoot - still existing problem?
  4. M. Shadi, P. Janusz, T. Kotwicki: Correction of foot and ankle malalignment with Superankle procedure in severe fibular hemimelia.
  5. M. Shadi, P. Janusz, T. Kotwicki: Reconstruction of the hip (SUPERHIP) and knee (SUPERKNEE) joint in the new treatment strategy of lower limb congenital deficiency.
  6. M. Shadi, P. Janusz, T. Kotwicki: Femoral lengthening with modular rail system in congenital femoral deficiency. Problems, obstacles, and complications.
  7. B. Jasiewicz: Cavus foot in Charcot-Marie-Tooth disease - results of operative treatment.
  8. B. Jasiewicz: Hallux valgus in children and young adults: a preliminary report.
  9. M. Shadi: Congenital pseudarthrosis of the tibia: middle-term outcome.

Ponadto dr n. med. Barbara Jasiewicz i dr n. med. Błażej Pruszczyński moderowali sesje na temat DDH, Limb reconstrucion, Patellar dislocation oraz Foot disorders. Nasze wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem koleżanek i kolegów ze Szwecji, a dyskusje były żywe i konstruktywne, z uznaniem dla dorobku i osiągnięć polskiej ortopedii dziecięcej.

Szwedzkie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej liczy około 140 członków w 9 milionowym kraju. Jedną z najmocniejszych stron szwedzkiej ortopedii dziecięcej jest powszechność rejestrów różnych schorzeń, miedzy innymi DDH, stopy wrodzonej końsko-szpotawej, choroby Perthesa, młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej. Otrzymaliśmy ofertę pomocy przy wprowadzaniu rejestrów w Polsce. Zarząd Szwedzkiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej wyraził zainteresowanie zorganizowaniem kolejnego wspólnego spotkania w Polsce. Niewątpliwie tak dobry rozwój współpracy możliwy jest dzięki osobie pana dra Piotra Michno, uznanego polskiego ortopedy dziecięcego, który od 20 lat pracuje na terenie Szwecji, ciesząc się zasłużonym uznaniem dla swej wiedzy i kompetencji klinicznych.

Dodatkowego kolorytu nadał spotkaniu fakt, że odbywało się ono w szwedzkim „interiorze” nad brzegami pięknego jeziora Vattern, a większość polskich uczestników pokonała trasę korzystając z promu Świnoujście - Ystad, co niewątpliwie uatrakcyjniło podróż.

prof. Tomasz Kotwicki

Zdjęcia