< Cofnij

Spotkanie eksperckie dotyczące zagadnień stomatologicznych u pacjentów z niepełnosprawnościami

W dniach 15-16 maja 2024 r. w Amsterdamie odbyło się spotkanie zorganizowane w partnerstwie pomiędzy Międzynarodowym Towarzystwem Zdrowia Jamy Ustnej Osób Niepełnosprawnych (International Association for Disability and Oral Health - IADH) i Oral-B. Z Polski zaproszona została prof. dr hab. Karolina Gerreth, która miała okazję po raz kolejny współpracować z zespołem innych stomatologów ze świata, także będących ekspertami z zakresu leczenia osób z niepełnosprawnościami.

Spotkania mają na celu pomoc w zapewnieniu odpowiedniej opieki stomatologicznej oraz higieny jamy ustnej na właściwym poziomie u osób niepełnosprawnych, z zaangażowaniem rodziców/opiekunów oraz innych osób z ich najbliższego otoczenia. Wydarzenie było okazją do wysłuchania niezwykle ciekawych wykładów oraz do udziału w warsztatach, m. in. dotyczących wdrożenia udogodnień dla pacjentów podczas procedury mycia zębów czy też przygotowania gabinetu stomatologicznego spełniającego odpowiednie standardy do leczenia osób z tej populacji. Należałoby zaznaczyć, iż spotkanie odbywało się w dniu 16 maja czyli podczas Światowego Dnia Świadomości Dostępności (Global Accessibility Awareness Day - GAAD).

Prof. Karolina Gerreth jest członkiem IADH od 2006 roku i ściśle kooperuje z osobami stowarzyszonymi w tej Organizacji. Kierowana przez nią Klinika Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej UMP jest jednostką, w której odbywa się leczenie pacjentów z niepełnosprawnościami i przewlekłymi chorobami ogólnoustrojowymi, w tym także bardzo rzadkimi. Warto wspomnieć, iż od zeszłego roku akademickiego studenci kierunku lekarsko-dentystycznego, nauczani w języku polskim i angielskim, mają okazję do udziału w obligatoryjnych zajęciach „Stomatologia grup ryzyka”/”Risk group dentistry”, podczas których zapoznają się z aspektami dotyczącymi zagadnień stomatologicznych oraz funkcjonowaniem pacjentów z różnymi niepełnosprawnościami, ale także biorą udział w zabiegach dentystycznych przeprowadzanych w tej grupie pacjentów.

Spotkanie eksperckie dotyczące zagadnień stomatologicznych u pacjentów z niepełnosprawnościami  Spotkanie eksperckie dotyczące zagadnień stomatologicznych u pacjentów z niepełnosprawnościami

Spotkanie eksperckie dotyczące zagadnień stomatologicznych u pacjentów z niepełnosprawnościami