< Cofnij

Spotkania Młodych z Nauką

Spotkania Młodych z Nauką organizowane przez SKN "Biosfera" cieszą się niesłabnącą popularnością od kilku lat. VIII edycja Wykładów Otwartych, która odbyła się dnia 8 kwietnia 2017 r. w Collegium Anatomicum UMP zgromadziła ok. 80 uczestników, a swoje prace zaprezentowało 18 młodych adeptów nauki. Wśród uczestników aktywnych znalazły się osoby z Poznania, jak i ze Szczecina. Honorowy Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, który dokonał uroczystego otwarcia konferencji wraz z prof. dr hab. Marią Rybczyńską.

Gościem tegorocznej edycji konferencji był Pan dr Mariusz Kaczmarek, który na co dzień reprezentuje nasz Uniwersytet. Tym razem Pan Doktor wygłosił wykład pod tytułem "Cytometria przepływowa w badaniach biomedycznych" podczas którego dowiedzieliśmy się wiele na temat techniki jaką jest cytometria przepływowa, jak wielką rolę odgrywa w codziennych oznaczeniach oraz badaniach naukowych.

Zgodnie z ideą przyświecającą organizacji Spotkań Młodych z Nauką najliczniejszą grupę uczestników stanowili młodzi naukowcy prowadzący badania w ramach działalności kół naukowych oraz przygotowujący swoje prace magisterskie oraz doktorskie. Po raz kolejny uczestnicy mieli możliwość prezentacji swoich prac w formie 5-minutowych krótkich doniesień ustnych oraz dłuższych 12-minutowych prezentacji. Prelegentom i w tym roku udało się zainteresować słuchaczy ciekawymi tematami, czego dowodem były długie dyskusje prowadzone po każdej z sesji. Zgromadzona publiczność doceniła także wysoki poziom wystąpień ustnych oraz różnorodność prezentowanych zagadnień. Tematyka prac dotyczyła między innymi wpływu diety i wysiłku fizycznego na zdrowie sportowców, genetyki, jak również korzystnego wpływu kawy czy herbaty na nasz ustrój. Wysoki stopień złożoności badań wykonywanych przez uczestników świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu młodych naukowców do wkroczenia w wielki świat nauki.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana dra hab. Błażeja Rubisia przyznała nagrody autorom najlepszych wystąpień ustnych oraz krótkich doniesień ustnych. Po długotrwałych obradach nagrody w kategorii najlepsze wystąpienie ustne przyznano: I miejsce Annie Mleczko (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk), II miejsce Zuzannie Rzetelskiej (Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) oraz III miejsce Wiktorii Błaszczak (Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu). Za najlepsze krótkie doniesienie ustne nagrody otrzymali: I miejsce Daria Śleboda (Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego), II miejsce Anna Jasińska i Maria Kisielowska (Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz III miejsce Justyna Kałduńska (Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego). Po raz kolejny konferencja organizowana przez SKN "Biosfera" stała się wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci młodych naukowców jako miejsce twórczej wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z innymi ambitnymi studentami z różnych ośrodków naukowych z całej Polski.


SKN "Biosfera"

Zdjęcie

Zdjęcie