< Cofnij

Senat Uczelni przeciwko agresji

Wyjątkowo trudna sytuacja geopolityczna, wobec której nasza społeczność nie pozostała obojętna, miała także wpływ na ukształtowanie programu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 23 marca 2022 r.

Z inicjatywy Władz Uczelni Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie niezwłocznej rezygnacji z kontynuacji współpracy i natychmiastowego zerwania umów z uczelniami oraz instytucjami naukowymi Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi.

Zgodnie z brzmieniem Uchwały nr 25/2022 Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zdecydowanie potępia rosyjską agresję militarną wobec Ukrainy oraz solidaryzując się z Narodem Ukraińskim rekomenduje niezwłoczne rozwiązanie przez Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu umów zawartych z poniższymi instytutami/uniwersytetami:

  1. Federal State Budgetary Institution "Research Centre for Medical Genetics" (Moskwa);
  2. Siberian State Medical University (Tomsk); 
  3. Belarusian State Medical University (Mińsk);
  4. Vitebsk State Medical University; 
  5. Grodno State Medical University.

Jednocześnie Senat UMP zapewnia o poparciu i pomocy dla naukowców oraz członków rosyjskiej i białoruskiej społeczności akademickiej, którzy sprzeciwiają się tej agresji.