< Cofnij

Trwa nabór do I edycji „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub”

Logo

Termin przyjmowania wniosków aplikacyjnych o udział w Programie został przedłużony do dnia 24 lutego 2023 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przystąpił do „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub” - inicjatywy skierowanej do akademickich zespołów badawczych, którego organizatorem jest Agencja Badań Medycznych, we współpracy z 9 Uczelniami oraz 10 Partnerami WHIH.

Program mentoriongowy ma charakter doradczo-rozwojowy. Jego zadaniem jest wsparcie prowadzonych projektów naukowych poprzez umożliwienie akademickim zespołom badawczym skorzystania z mentoringu, prowadzonego przez uznanych ekspertów wskazanych przez Partnerów WHIH,  zarówno w obszarze biznesowym jak i w obszarach ekspertyz technologicznych, klinicznych i regulacyjnych. Celem programu mentoringu, obejmującego blok 20 godzin w okresie 3 miesięcy, jest wsparcie w wypracowaniu ścieżki rozwoju zaproponowanej koncepcji technologicznej.

Program dotyczy projektów naukowych w kategorii farmaceutycznej, wyrobów medycznych oraz rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia znajdujących się na wczesnych poziomach dojrzałości technologicznej TRL 2 (etap formułowania koncepcji technologicznej) lub TRL 3 (etap potwierdzania słuszności koncepcji technologicznej) oraz posiadających potencjał wdrożeniowy, odpowiadających na konkretne, niezaspokojone potrzeby medyczne w kraju. Projekty mogą być adresowane do osób wykonujących zawody medyczne, podmiotów leczniczych oraz pacjentów.

Harmonogram I edycji Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub (aktualizacja):

Nabór do udziału w I edycji Programu platformy mentoringowej WHIH prowadzony na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

Wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami składane są przez Zespoły w wersji papierowej do Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF UMP, ul. Rokietnicka 3, 60-806 Poznań) oraz ich skany w wersji elektronicznej na: citf@ump.edu.pl w terminie do 24.02.2023 r. Wzór wniosku aplikacyjnego, który należy uzupełnić znajduje się tutaj.

Regulamin „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub” znajduje się na stronie Warsaw Health Innovation Hub.