< Cofnij

Rozpoczęliśmy zajęcia w ramach I edycji Fizjoterapii w neurologii dorosłych

Zdjęcie

17-18 kwietnia br. zajęcia w ramach I edycji Studiów Podyplomowych Fizjoterapii w neurologii dorosłych rozpoczęła grupa fizjoterapeutów. Studia otworzył oraz poprowadził pierwsze zajęcia p. dr Mateusz Romanowski z Zakładu Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik w/w studiów. Zajęcia miały charakter praktyczny, dlatego też odbyły się w formie stacjonarnej przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Mimo, iż grupa została zebrana istnieje jeszcze możliwość dołączenia do I edycji! Dysponujemy 2 wolnymi miejscami.

Studia adresowane są do fizjoterapeutów, a ich celem jest zaznajomienie słuchacza ze sposobem prowadzenia fizjoterapii (reedukacji nerwowomięśniowej, kinezyterapii, stymulacji bazalnej i innych metod specjalnych z fizjoterapii) u chorych w przebiegu podstawowych chorób neurologicznych, takich jak: udary mózgu, choroby neurologiczne traumatologiczne (po urazach czaszkowo mózgowych, po urazach rdzenia kręgowego, po urazach nerwów obwodowych) oraz chorób neurologicznych przewlekłych (m.in. w chorobie Parkinsona i innych przewlekłych zespołach pozapiramidowych, w stwardnieniu rozsianym, w chorobie Alzheimera).

Więcej informacji:
http://www.podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/fizjoterapia-w-neurologii-doroslych


Zapraszamy!

Zakład Fizjoterapii UMP
Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego