< Cofnij

Rozmawiali o najnowszych trendach w farmakoekonomice

Dnia 18 listopada 2016 r. w gmachu Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” organizowana cyklicznie przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W Konferencji uczestniczyli Wiceminister Zdrowia, przedstawiciele środowiska naukowego, lekarze praktycy, farmaceuci, osoby z branży HTA, przedstawiciele NFZ oraz studenci (łącznie ponad 260 osób).

Podczas konferencyjnych obrad wygłoszono 17 wykładów m.in. na temat znaczenia farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych dla systemu ochrony zdrowia (Wiceminister Zdrowia K. Łanda), skutków zdrowotnych i ekonomicznych zakażeń grypą (Prof. L.B. Brydak - PZH Warszawa), kierunków zmian w HTA dla Polski i Europy (dr W. Wysoczański - AOTMiT, Warszawa). Wiodącymi tematami wykładów były również wystąpienia Prof. M. Czecha (WUM, Warszawa) dotyczące roli Real World Evidence w farmakoekonomice, Prezesa PharmaExpert - dr J. Frąckowiaka na temat aktualnej sytuacji i perspektyw rynku aptecznego w Polsce oraz społecznych i ekonomicznych następstw chorób psychicznych (dyr. P. Brombera - NFZ).

Podczas konferencji nagrodzono prace prezentowane w Sesji Posterowej.

Podsumowując, konferencja była okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu najnowszych trendów w farmakoekonomice oraz źródłem dyskusji i wyrażania poglądów na temat aktualnej sytuacji opieki zdrowotnej w Polsce. 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska medycznego, o czym świadczą przesłane listy gratulacyjne.