< Cofnij

Rok ULKi

Rok ULKi - djęcie

20 marca 2020 r. rozpoczęło działalność Uczelniane Laboratorium Koronawirusa (ULKa) - największy w regionie punkt diagnostyki molekularnej PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zaledwie w kilka dni od podjęcia przez JM Rektora UMP prof. Andrzeja Tykarskiego decyzji o uruchomieniu laboratorium przekształcono Uczelniane Centrum Aparaturowe w medyczne laboratorium diagnostyczne. 

Rola ULKi kierowanej przez prof. Krzysztofa Książka jest kluczowa dla Wielkopolski. Pracując przez 7 dni w tygodniu wykonujemy ponad 10 tys. oznaczeń, do tej pory przeprowadziliśmy 300 tys. testów. 

Nasze wyniki dostępne są w wersji elektronicznej, a niebawem poza wersją polskojęzyczną każdy pacjent będzie mógł pobrać wynik w języku angielskim i niemieckim.

Uczelniane Laboratorium Koronawirusa to zespół ponad 70 osób - biologów, diagnostów laboratoryjnych, biotechnologów. To przykład, jak ważna jest działalność uczelni dla dobra społecznego, gdzie nauka spotyka się z praktyką.