< Cofnij

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UMP 2021/2022

Już 1 września rozpoczynamy rekrutację kandydatów do naszej Szkoły Doktorskiej. W tym roku zapraszamy kandydatów do 2 grup, tj. polskojęzycznej - na dotychczasowych zasadach, oraz anglojęzycznej - tworzonej w ramach programu umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej.

Na rekrutację elektroniczną oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów kandydaci mają tylko 6 dni. Wiemy, że wielu ma już wybranych kandydatów na promotorów i przygotowane wstępne indywidualne plany badawcze. Zachęcamy samodzielnych pracowników naszego Uniwersytetu do zainspirowania młodych naukowców do kształcenia w Szkole Doktorskiej i bycia promotorami ich rozpraw doktorskich.

Wszystkie informacje zamieszczamy na naszych stronach internetowych:
» www.szkoladoktorska.ump.edu.pl
» www.doctoralschool.ump.edu.pl

 

Baner