< Cofnij

Rada Uczelni na kadencję 2020-2024

Rada Uczelni

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. wybrano 6 członków do Rady Uczelni, na kadencję 2020-2024.

Spośród wspólnoty UMP:

Spoza wspólnoty UMP:


prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Rektor