< Cofnij

PSRiT na zakończenie wakacji

Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii stała się już stałym elementem oferty szkoleniowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Już po raz piąty terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, pielęgniarki odbyli dwa szkolenia w ramach cyklu krótkich form szkoleniowych zorganizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu przez pracowników Pracowni Terapii Zajęciowej z Katedry Geriatrii i Gerontologii.

22 września 2018 roku odbyło się szkolenie dr Anny Klatkiewicz podejmujące terapeutyczne walory mas plastycznych. Uczestnicy samodzielnie przygotowywali masy plastyczne o różnym składzie i testowali ich możliwości w sferze usprawniania ręki, stymulacji i integracji sensorycznej, kreatywności i współpracy w grupie.

Natomiast 22 i 23 października br. odbyły się dwie edycje „Warsztatu ruchowo-tanecznego opartego na wybranych elementach teorii ruchu Rudolfa Labana w zastosowaniu praktycznym”, prowadzone przez mgr Paulinę Wycichowską. Celami warsztatu była praca nad świadomością ciała, nad rysunkiem ruchu i rzeźbą ciała, dynamiką ruchu, intencją i ekspresją poprzez ciało i ruch oraz doświadczanie podstawowych działań ciała ludzkiego i emocji z nimi związanych.

Zapraszamy na kolejne szkolenia w nowym roku akademickim 2018/2019.

PSRiT na zakończenie wakacji

PSRiT na zakończenie wakacji

PSRiT na zakończenie wakacji

PSRiT na zakończenie wakacji