< Cofnij

Przywitanie nowych studentów - Orientation Week

Uczestnicy Orientation Week

Przełom sierpnia i września na UMP to już tradycyjne Orientation Week, czyli tydzień adaptacyjny dla nowoprzyjętych studentów anglojęzycznych. Jest to seria wydarzeń informacyjnych i socjalnych, mających na celu zapoznanie studentów z kampusem, przekazanie najważniejszych informacji związanych z niezbędnymi formalnościami i codziennością życia w Poznaniu, a także integrację w ramach grupy i ze studentami ze starszych lat. Tegoroczne wydarzenia były przygotowane wspólnie przez Sekcję ds. Rekrutacji na Studia Anglojęzyczne, Centrum Nauczania w Języku Angielskim oraz organizację studencką English Programs’ Student Union. Szczególny wkład w organizację tego przedsięwzięcia miał Przewodniczący EPSU, Pan Rohit Sahai.

Aktywności tygodnia adaptacyjnego rozpoczęły się w poniedziałek 29 sierpnia oficjalnym przywitaniem grupy przez Władze Uczelni: otwierającą przemowę wygłosiła prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni, a także prof. Agnieszka Malińska i dr hab. Justyna Opydo-Szymaczek - Zastępczynie Dyrektora CNJA. Do studentów zwrócili się również zaproszeni goście: Brigitte Fournier - Konsul Ambasady Kanady, Logan Fu - Dyrektor Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce, Anna Wawdysz - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej, oraz dr Stefan Navaratnam - absolwent kierunku lekarskiego z roku 2020, obecnie pracujący w Wielkiej Brytanii.

Po zakończeniu oficjalnej części odbyła się sesja informacyjna, podczas której studenci mieli możliwość rozmowy z pracownikami biura CJNA i administracji akademików, a po południu zostali oprowadzeni po terenie kampusu.

W kolejnych dniach odbyły się prezentacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce i ubezpieczenia zdrowotnego, a do dyspozycji byli również przedstawiciele NFZ, Urzędu Wojewódzkiego i Migrant Info Point. Uczestnicy mieli również okazję zakupu gadżetów i ubrań z oznakowaniem Uczelni przy stoisku mobilnym Wydawnictwa Naukowego.

Pozostałe sesje dotyczyły przedstawienia struktury anglojęzycznych organizacji studenckich, a także wolontariuszy współpracujących z administracją akademików (residential advisors), wprowadzenia do specyfiki zwyczajów i regulacji akademickich polskich uczelni,  oraz bezpieczeństwa na kampusie i poza nim. Zostały przedstawione możliwości wsparcia psychologicznego (CAPS) oraz inicjatywa przeciwdziałania zachowaniom agresji w środowisku akademickim: molestowaniu, nękaniu i zastraszaniu (HASA). Miały też miejsce, bardzo chwalone przez uczestników, warsztaty dotyczące różnorodności i wrażliwości kulturowej (Manuela Pliżga-Jonarska, Marta Mazurek).

W piątek studenci podpisali umowy i odebrali legitymacje studenckie, a także przymierzali fartuchy laboratoryjne, które następnie zamówili grupowo przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. Koniec tygodnia to również wydarzenia integracyjne: oprowadzanie po Poznaniu, kiermasz podręczników, „targi” klubów studenckich i organizacji naukowych, a także impreza taneczna.

Tegorocznemu tygodniowi adaptacyjnemu towarzyszył konkurs - studenci, którzy uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach i zebrali komplet pieczątek, wzięli udział w losowaniu trzech kompletów nagród złożonych z odzieży i gadżetów z oznakowaniem Uczelni.

» Fotogaleria z wydarzenia