< Cofnij

Przewodniczący Rady Uczelni wybrany

Baner

Z dumą informujemy, że na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2019 r. senatorowie naszej Uczelni dokonali wyboru dra Waldemara Szwarczyńskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni.

Panu doktorowi składamy serdeczne gratulacje, wraz z życzeniami satysfakcji z pełnionej funkcji.

Więcej na temat Rady Uczelni: http://www.ump.edu.pl/aktualnosci/rada-uczelni-wybrana