< Cofnij

Przenosiny studentów uczelni medycznych z Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Senat UMP dokonał stosownych zmian w Regulaminie Studiów. Tym samym obywatele polscy oraz obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. 2022, 583), będący studentami uczelni działającej na terenie Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. mogą ubiegać się o przeniesienie na kierunki medyczne.

Poniżej zamieszczono procedury przenosin wraz z informacją o terminach składania dokumentów dla kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystyczny, prowadzonych na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

KIerunek lekarski:
» Procedura
» Więcej informacji

Kierunek lekarsko-dentystyczny:
» Procedura
» Więcej informacji