< Cofnij

Protetyk słuchu na Madagaskarze

Madagaskar - największa wyspa Afryki, czwarta co do wielkości na świecie. Miliony lat temu oderwała się od płyty kontynentalnej i życie tam rozwijało się w izolacji. Archipelag Nosy Hara w Kanale Mozambickim - święte wyspy, miejsce pochówku królów malgaskich. Nazwa Madagaskar oznacza w języku malgaskim „ląd na końcu świata”. Spośród 200 tysięcy gatunków zwierząt na wyspie ponad 70% to gatunki endemiczne.

W poniedziałek 24 kwietnia w Zakładzie Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obyło się spotkanie z wolontariuszami Fundacji „Redemptoris Missio”. Kierownik Zakładu prof. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska wraz ze współpracownikami dr. Olgierdem Stielerem i Michałem Tomczakiem 19 maja br. wylecą na Madagaskar. Misja medyczna zorganizowana jest przez Zakład Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki i Fundację Redemptoris Missio Uniwersytetu Medycznego na zaproszenie Fundacji My Baobab i Ankizy Gasy Children of Madagascar. Protetycy słuchu dzięki ogromnej pomocy firm producenckich i osób prywatnych zabierają sprzęt diagnostyczny i aparaty słuchowe o wartości kilkuset tysięcy złotych, by przebadać i przywrócić słuch blisko 200 dzieciom w Antananarivie i regionie.

Na Madagaskarze niedosłuch jest problemem, który nie ma systemowego rozwiązania. Aparaty słuchowe są tam praktycznie nieosiągalne. Dzieci, które nie słyszą własnego głosu ani dźwięków docierających do nich z otaczającego świata, nie mają możliwości rozwinięcia mowy. To wycofuje je z życia społecznego i spycha na margines społeczny. Ogromnie utrudnia też proces edukacji i relacje społeczne. Na szczęście w stolicy kraju istnieje szkoła AKAMA Center, w której językiem wykładowym jest język migowy i to tam właśnie udadzą się nasi specjaliści.

Liczba osób głuchych i niedosłyszących na Madagaskarze nie jest nikomu znana, gdyż rodziny zazwyczaj ukrywają niesłyszące dzieci w domach. Niestety są one źródłem wstydu dla całej rodziny, gdyż świadczą o złych czarach rzuconych na rodzinę. Chcemy zmienić sytuację tych dzieci, a dzięki planowanej wyprawie będzie to możliwe. Inicjatorką akcji jest mgr Agnieszka Łukanowska - absolwentka kierunku protetyki słuchu na Wydziale Medycznym, która do wyjazdu do Afryki zachęciła swoich wykładowców.

Projekt "Protetyk słuchu w Afryce" z założenia miał być tylko jednorazową akcją, jednak w obliczu tak wielkich potrzeb przerodził się w akcję cykliczną.

To już kolejna, czwarta afrykańska misja protetyków słuchu naszego Uniwersytetu - dwie wyprawy do Kamerunu, Gambii, a teraz wyspa lemurów.

Protetyk słuchu na Madagaskarze Protetyk słuchu na Madagaskarze

Protetyk słuchu na Madagaskarze Protetyk słuchu na Madagaskarze

Protetyk słuchu na Madagaskarze