< Cofnij

Projekt ENRICHME

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jednym z partnerów projektu ENRICHME (Enabling Robot and assisted living environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly - Analiza potrzeb osób starszych w kontekście możliwości zastosowania robotów pomagających im funkcjonować samodzielnie w domu) realizowanego w ramach Europejskiego Programu Ramowego w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (Horyzont 2020). W realizacji projektu udział biorą pracownicy Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej (Wydział Lekarski I), Pracowni Neuropsychobiologii Katedry Psychiatrii (Wydział Lekarski II) oraz Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii (Wydział Nauk o Zdrowiu). Prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis z Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej jest kierownikiem naukowym projektu.

Projekt realizowany od 2015 roku ma 4 etapy. Pierwszy etap to analiza potrzeb i oczekiwań związanych z robotem przez potencjalnych użytkowników, drugi - stworzenie robota w oparciu o wyniki analizy, trzeci - testowanie robota w warunkach laboratorium, i czwarty - walidacja w środowisku zamieszkania osób starszych.

W ramach pierwszego etapu, w którego realizacji wiodąca role miał Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wykazano, wbrew powszechnemu przekonaniu, że osoby starsze są bardzo otwarte na wsparcie ze strony robota i mają pozytywniejsze na ten temat zdanie niż ich młodsi opiekunowie

Obecnie rozpoczęto 4 etap projektu. Dotarły już do Uniwersytetu Medycznego obydwa roboty TIAGO, które będą przekazane do użytkowania osobom starszym.

Roboty są przygotowywane do testowania w specjalnie stworzonym laboratorium imitującym warunki domowe. Wstępne wyniki fazy przedstawienia robota uczestnikom są bardzo obiecujące.

ZdjęcieZdjęcie