< Cofnij

Profilaktyka nowotworów złośliwych skóry

Z satysfakcją prezentujemy materiał edukacyjny „Aplikacje wspomagające w samokontroli znamion”, autorstwa studentów III roku studiów I stopnia kierunku elektroradiologia, przygotowany pod opieką merytoryczną dr n. med. Agnieszki Dyzmann-Sroki, starszego wykładowcy Katedry i Zakładu Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dzięki zaangażowaniu studentów w działania zmierzające do budowania świadomości onkologicznej, przygotowany przegląd dostępnych aplikacji wykorzystywanych do samokontroli znamion stanowi nie tylko materiał edukacyjny dla szerokiego grona odbiorców, ale przede wszystkim jest narzędziem służącym do samodzielnego poszerzania wiedzy, w tak ważnym zakresie jakim jest zapobieganie chorobom nowotworowym.

Gratulujemy studentom i zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem.