< Cofnij

Profesor Przemysław Mańkowski Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej

W dniach 22-24 maja 2019 r. we Wrocławiu odbył się XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej. Podczas zjazdu wybrano nowy Skład Zarządu. Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej został wybrany Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej w Poznaniu. Powierzenie funkcji Prezesa jest uhonorowaniem wieloletnich zasług Profesora w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Profesor Przemysław Mańkowski Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej

Profesor Przemysław Mańkowski Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej