< Cofnij

Profesor Leonard Wartofsky z tytułem doktora honoris causa

Zdjęcie

Najwyższe wyróżnienie naszego Uniwersytetu - tytuł doktora honoris causa - otrzymał profesor Leonard Wartofsky, wybitny endokrynolog, światowej sławy autorytet  w dziedzinie chorób tarczycy. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 21 czerwca w auli Centrum Kongresowo - Dydaktycznego.

Uroczystość prowadził Rektor, profesor Andrzej Tykarski, który przywitał wszystkich gości, w szczególności Laureata zaszczytnego tytułu i Jego Małżonkę Donnę. W imieniu Wydziału Lekarskiego II, na którym przeprowadzono postępowanie przyznające tytuł, głos zabrał Dziekan profesor Zbigniew Krasiński. Podkreślił, że nadanie tytułu jest symbolicznym przyjęciem do grona społeczności uniwersyteckiej, w uznaniu zasług profesora Wartofsky’ego i jego wkładu w rozwój szeroko rozumianej medycyny oraz utrzymywanie stałego związku z naszą Uczelnią.

Laudację z okazji nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Leonardowi Wartofsky’emu wygłosił profesor Marek Ruchała, promotor w procesie nadania tej honorowej godności uniwersyteckiej. Przedstawił drogę życiową, naukowy dorobek profesora Leonarda Warofsky’ego, który jest liderem światowej tyreologii i endokrynologii, wybitnym humanistą a jednocześnie spełnia wszystkie kryteria idealnego nauczyciela akademickiego, wyróżniającego się na polu  dydaktycznym ale i naukowym. Jego ogromny dorobek naukowy mierzony jest Indeksem Hirscha bliskim 50 oraz liczbą cytowań przekraczającą 9 tysięcy. Postrzegany jest jako wybitny dydaktyk, nauczyciel akademicki i patron wielu młodych naukowców w tym stypendystów z Polski. Był opiekunem  ponad tysiąca rezydentów, stypendystów i lekarzy w toku specjalizacji. Aktywnie uczestniczy w pracy wielu towarzystw naukowych, wielokrotnie nagradzany i honorowany tytułami i odznaczeniami cywilnymi i wojskowymi w USA i na całym świecie.

Profesor Leonard Wartofsky (Wartowski) ma polskie korzenie. Jego ojciec urodził się w Pułtusku, a do Ameryki wyemigrował w 1923 roku, gdzie osiadł w Nowym Jorku i pracował jako stolarz. Poślubił dziewczynę z Mołdawii, mieli czworo dzieci, z których najmłodszym jest właśnie Leonard. Mimo skromnego życia rodziny udało się najmłodszemu synowi ukończyć studia medyczne na George Washington Uniwersity, rozpocząć i kontynuować imponującą karierę medyczną. Profesor Wartofski podkreśla, w swoim życiu i karierze, ogromną rolę swojej żony Donny, której miłość i wsparcie jest istotnym wkładem w Jego sukces.

Tematem uroczystego wykładu wygłoszonego przez Laureata była: „Polska a Nagroda Nobla”. Był to hołd dla osobistego polskiego dziedzictwa Laureata ale także pokazanie jak wielkie osiągnięcia były udziałem Polaków lub osób o polskich korzeniach. W ciągu ponad stu lat istnienia Nagrody Nobla , za wybitne osiągnięcia w dziedzinie  chemii, fizyki, medycyny, ekonomii i literatury oraz za działania na rzecz pokoju na świecie, nagrodzono 17 osób polskiego pochodzenia. Polskich noblistów znamy dobrze. Ale jedenastu z nich było Polakami żydowskiego pochodzenia. Dumni powinniśmy być z osiągnięć ich wszystkich.

Dziękując za przyznanie tego zaszczytnego tytułu, profesor Leonard Wartofsky podkreślił, że wszystkie sukcesy jakie odniósł w swojej karierze naukowej były oparte na długotrwałej i nieprzemijającej ciekawości dotyczącej fizjologii i patofizjologii tarczycy. I choć na nagrodę Nobla nie liczy, to szczerze docenia to, że jego osiągnięcia zyskują uznanie, czego dowodem jest ten  tytuł doktora honoris causa naszego Uniwersytetu.

» Fotogaleria


Helena Czechowska
Fakty UMP