< Cofnij

Prof. Andrzej Tykarski pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. Szpitala Tymczasowego

Profesor Andrzej Tykarski pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. Szpitala Tymczasowego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego to jedna z wiodących uczelni w Polsce, kształcąca blisko 7 tys. studentów w różnych zawodach medycznych. Jesteśmy podmiotem tworzącym dla pięciu szpitali klinicznych. Od początku pandemii aktywnie włączyliśmy się w szereg różnorakich działań na wielu płaszczyznach:

Na tych działaniach nie poprzestajemy.

Dzięki zaangażowaniu władz Uczelni, dyrekcji Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, kadry medycznej i administracyjnej, włączyliśmy się we współtworzenie Szpitala Tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Rektor UMP, w dniu 18 listopada został powołany na pełnomocnika Wojewody Wielkopolskiego ds. Szpitala Tymczasowego, sprawując tym samym nadzór nad jego uruchomieniem i funkcjonowaniem.

Mając na uwadze, że prowadzenie szpitala jest olbrzymim wyzwaniem organizacyjnym bezpośrednim operatorem Szpitala Tymczasowego na MTP i jednostką odpowiedzialną za jego prowadzenie będzie Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM kierowany przez dra hab. Szczepana Coftę przy współpracy zespołu Dyrekcji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Szpital Kliniczny Przemienia Pańskiego to jedna z większych lecznic specjalistycznych w regionie, rocznie świadcząca pomoc 47 tys. pacjentów i udzielająca blisko 137 tys. porad ambulatoryjnych.

Wiodącym profilem szpitala jest leczenie chorób sercowo-naczyniowych, w swojej strukturze posiada m.in.  oddziały o profilu internistycznym, chirurgicznym, onkologicznym.

Kadra medyczna Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego to osoby o najwyższych kompetencjach, zaangażowane równocześnie w pracę akademicką.

Szpital to nie tylko mury i sprzęt. To przede wszystkim ZESPÓŁ. Wierzymy, że kadra Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, innych szpitali wspierających Wielkopolski, a także duża liczba medyków i studentów, którzy zgłosili gotowość do pracy, pozwoli nam ograniczyć skutki pandemii.

Szeroki profil leczenia, doświadczony zespół oraz współpraca z pozostałymi szpitalami klinicznymi są gwarancją bezpieczeństwa leczenia pacjentów w Szpitalu Tymczasowym MTP.

» Więcej o Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu