< Cofnij

Premierowy kurs

W dniach 25-27 października 2019 r. w pierwszym w Polsce Ośrodku Pozaustrojowego Wspomagania Funkcji Życiowych i Bezpieczeństwa Pacjenta, działającym na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, odbył się premierowy kompleksowy kurs poświęcony tematyce „Technik pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO”.

Trzydniowy kurs, w którym każdorazowo uczestniczy 12-osobowa grupa lekarzy, rozpoczyna się częścią wykładową prowadzoną przez specjalistów zajmujących się tematyką technik pozaustrojowych. Dzień drugi i trzeci to warsztaty symulacyjne przeprowadzane równolegle na kilku stacjach. W ich skład wchodzi m.in. symulacja technik kaniulowania naczyń, przygotowania i obsługi urządzeń do technik pozaustrojowych oraz obrazowanie z użyciem najnowocześniejszych urządzeń 3D w Polsce. Dodatkowo uczestnicy biorą udział w kilkunastu scenariuszach symulacyjnych opartych na pracy z urządzeniami dedykowanymi technikom pozaustrojowym stosowanym w pracy klinicznej i najczęściej występującymi z nimi problemami i pułapkami.

Kurs zakończony jest egzaminem, a dzięki zdobytej ciężką pracą całego zespołu certyfikacji ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) każdy uczestnik, po pozytywnym zaliczeniu otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu nauczania lekarzy sfinansowanego w konkursie Ministerstwa Zdrowia POWER 5.4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegóły na dedykowanej stronie kursu: https://ecmo-power.ump.edu.pl/

Premierowy kurs

Premierowy kurs

Premierowy kurs

Premierowy kurs

Premierowy kurs