< Cofnij

Prelekcja endodontyczna

Z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii w sobotę 19 listopada w Centrum Biologii Medycznej odbyła się prelekcja „Diagnostyka endodontyczna, czyli jak wiedzieć, jak leczyć” zaadresowana do studentów kierunku lekarsko-dentystycznego naszego Uniwersytetu.

Wykład przeprowadził lek. dent. Hubert Gołąbek, doktorant z zakresu endodoncji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i uczestnik International Program in Endodontics na University of Pennsylvania w Filadelfii. Słuchacze poznali patofizjologiczne mechanizmy powstawania chorób miazgi, a także poszerzyli i ugruntowali wiedzę dotyczącą prawidłowej diagnostyki endodontycznej niezbędnej do postawienia trafnej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia u swoich pacjentów. Prelegent opierał się w prezentacji na światowej pozycji nr 1 z zakresu endodoncji „Cohen’s Pathways of the Pulp”, najnowszych doniesieniach z Journal of Endodontics, jak również doświadczeniu własnym i swoich mentorów. Bardzo interesujące wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi oklaskami.

Po prelekcji miały miejsce warsztaty z maszynowego opracowania kanałów „BioRaCe - bezpieczny system rotacyjny” zorganizowane przez Kaję Dolatowską z poznańskiego oddziału PTSS-u we współpracy z firmą Multidental-Med. Uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia opracowywania systemem maszynowym kanałów w usuniętych zębach ludzkich i specjalnym bloczku treningowym. Zarówno wykład, jak i zajęcia praktyczne wzbudziły duże zainteresowanie wśród studentów.

lek. dent. Kacper Nijakowski
Przewodniczący SKN i Organizator