< Cofnij

Prawne i medyczne wyzwania pandemii

Publikacja naukowa pt. „Prawne i medyczne wyzwania pandemii” pod redakcją naukową prof. UAM dr hab. Joanny Długosz-Jóźwiak i prof. UMP dr hab. n. med. Elżbiety Paszyńskiej, stanowi rezultat współpracy naukowej pomiędzy naszą Uczelnią a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

Zawiera ona rezultaty badań prowadzonych w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego, którego celem było zdefiniowanie zasadniczych zagrożeń w sferze prawa, etyki i medycyny, powstałych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 oraz próba sformułowania możliwych rozwiązań. Zespół badawczy wieloaspektowo przeanalizował wpływ pandemii na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa przed, w trakcie i po pandemii. Monografia stanowi nie tylko źródło odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem i organizacją ochrony zdrowia czy też obowiązków i praw pacjenta, ale przede wszystkim integruje wątki z zakresu nauk prawnych, medycznych, farmaceutycznych, o zdrowiu i etyki.

» Więcej informacji

Zdjęcie