< Cofnij

Prawie 2 miliony na umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej od NAWA

Szkoła doktorska

Z satysfakcją pragnę Państwa poinformować, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał finansowanie projektu PPI/STE/2020/1/00014 pt. "Towards unmet clinical and educational needs at PUMS" złożonego w ramach Programu STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA. Projekt, określony akronimem PUMSTER będzie realizowany przez zespół naszej Szkoły Doktorskiej. Przyznane UMP środki finansowe wynoszą 1 996 290 zł.

Uzyskanie finansowania jest dużym sukcesem naszej Uczelni. Nagrodzony projekt znalazł się wśród 12 wybranych spośród 34 złożonych przez krajowe uczelnie i jednostki PAN. Wśród jednostek naukowych, którym przyznano finansowanie jest aż 8, którym przyznano status uczelnia badawcza. Fakt ten plasuje UMP pomiędzy takimi jednostkami jak m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podkreślamy przy tym z ogromną satysfakcją, że jesteśmy wśród nagrodzonych jednostek jedyną uczelnią medyczną, której przyznano finansowanie.

Szanowni Państwo, nasza Szkoła Doktorska nie mogła dostać piękniejszego prezentu na Święta i perspektyw na nadchodzący rok, aniżeli właśnie uzyskane finansowanie, które jest systemowym wsparciem umiędzynarodowienia naszej Szkoły Doktorskiej w kilku obszarach. Przede wszystkim doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych, a także zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry. PUMSTER pozwoli na rozwój długotrwałej współpracy międzynarodowej i perfekcyjnie spełni wszelkie „unmet needs” naszej Almae Matris w zakresie edukacji, nauki, badań klinicznych i szeroko rozumianej współpracy, w tym z przemysłem. Dzięki PUMSTER pozyskamy doktorantów oraz promotorów z zagranicy, a także wypłacimy stypendia doktorantom realizującym projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej. Będziemy także mogli efektywniej aplikować i realizować projekty badawcze o charakterze międzynarodowym. Co ważne, nasz program doskonale wpisuje się w przyjętą 2 grudnia uchwałę Senatu nr 345/2020 dotyczącą Strategii Umiędzynarodowienia UMP na lata 2021-2030. Potraktujmy więc PUMSTER jako dobry początek realizacji tej strategii.

Dziękuję Panu Prof. dr. hab. Michałowi Nowickiemu i prof. dr. hab. Tomaszowi Goślińskiemu  oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do złożenie tego projektu do NAWA.


prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Dyrektor Szkoły Doktorskiej