< Cofnij

Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej

W dniu 19 kwietnia obchodziliśmy na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu - z udziałem Ministra Zdrowia dra Adama Niedzielskiego oraz Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca - Europejski Dzień Praw Pacjenta.

Gości wydarzenia powitał JM Rektor, prof. Andrzej Tykarski, który podkreślił wagę praw pacjenta, zwłaszcza przy sformalizowanej i stechnicyzowanej medycynie.

W pierwszej części konferencji odbyła się debata, w której eksperci dyskutowali nad takimi zagadnieniami jak dostępność do świadczeń, godność pacjenta, prawo do informacji czy poufności danych.

Była to też świetna okazja do zaprezentowania książek, jakie powstały pod patronatem naszej Uczelni. Wśród panelistów znajdowali się bowiem także autorzy poszczególnych rozdziałów trzech monografii, m.in. prof. Błażej Kmieciak, prof. Dorota Karkowska, dr Patrycja Marciniak-Stępak.

O idei publikacji opowiedzieli współredaktorzy: prof. Ewa Baum oraz ks. dr Arkadiusz Nowak, a uczestnicy konferencji otrzymali prezentowane książki: 

W drugiej, wykładowej części konferencji swoje prelekcje zaprezentowali m.in. dr Martyna Borowczyk, dr Maria Nowosadko, mgr Anna Ruszczak i mgr Wioletta Matecka.

Wydarzenie zorganizowały Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. 

Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej

Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej

Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej

Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej

Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej