< Cofnij

Poznań stolicą endokrynologii

Zdjęcie

Wyjątkowa konferencja poświęcona 60-tej rocznicy leczenia izotopowego w Polsce odbyła się w dniach 23-24 czerwca br. Głównym organizatorem przedsięwzięcia i przewodniczącym Konferencji "Kontrowersje i perspektywy diagnostyki i leczenia iztopowego w ujęciu interdyscyplinarnym" był prof. dr hab. Marek Ruchała, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, prezes PTE.

Samo wydarzenie wpisało się w obchody 25-lecia Wydziału Lekarskiego II naszej Uczelni. W uroczystym otwarciu konferencji JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego reprezentował prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, prorektor ds. kadr i współpracy z zagranicą, dziekana Wydziału Lekarskiego  II prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego reprezentowała prodziekan ds. kierunku lekarskiego, prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak. Nie zabrakło również znamienitych gości z ramienia patronów honorowych konferencji, prezesów PTMN i PTT w osobach profesorów Leszka Królickiego i Andrzeja Lewińskiego.  Swoją obecnością zaszczycił uczestników prof. Leonard Wartofsky - doktor honoris causa naszego Uniwersytetu.

Program konferencji obejmował wszystkie aspekty nowoczesnej współpracy endokrynologów, tyreologów i medyków nuklearnych w aspekcie praktycznym. Spotkanie było także okazją do złożenia hołdu wielkim nauczycielom, poprzednikom, wizjonerom medycyny prof. Maciejowi Gembickiemu,  prof. Jerzemu Kosowiczowi i prof. Jerzemu Sowińskiemu. Jak podkreślał w swoich przemówieniach prof. dr hab. Marek Ruchała różne poglądy prelegentów, sesje pro i kontra dały nadzieję na wypracowanie takiego stanowiska, które pozwala na kontynuację przygody zapoczątkowanej przez wielkich nauczycieli.

» Fotogaleria