< Cofnij

Pożegnanie absolwentów kierunków anglojęzycznych

Absolwenci

W poniedziałek 30 maja 2022 r. odbyła się uroczystość dyplomatoryjna dla tegorocznych absolwentów kierunków anglojęzycznych, która po dwóch latach przerwy powróciła w mury Auli UAM. W tym roku naszą Alma Mater opuściło 170 absolwentów z 31 krajów, uzyskując tytuły lekarza, lekarza-dentysty lub magistra farmacji.

Uroczystość poprowadziła prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska - Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego - a udział w niej wzięły także Władze Centrum Nauczania w Języku Angielskim oraz Sekcji ds. Rekrutacji na Studia Anglojęzyczne. Gościem specjalnym, który wygłosił przemówienie podczas uroczystości był dr n. med. Marco Roy. Dr Roy ukończył studia lekarsko-dentystyczne w języku angielskim na naszej Uczelni w 2013 r., a obecnie pracuje w Katedrze i Klinice Protetyki Stomatologicznej i Gerostomatologii UMP. W imieniu nauczycieli akademickich krótką przemowę wygłosił również dr n. o zdr. Marek Dąbrowski.

Podczas ceremonii wyróżniającym się absolwentom wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia akademickie, sportowe i społeczne, a absolwenci z kolei wyróżnili dydaktyków, którzy zdobyli ich najwyższe uznanie: prof. Łukasza Gąsiorowskiego (2 nagrody), dra Marka Dąbrowskiego (2 nagrody), prof. Dariusza Iżyckiego, dr Annę Kostrzak, dr hab. Tomasza Kulczyka, dra Krzysztofa Gawriołka, dr Joannę Samborską-Mazur, prof. Przemysława Zalewskiego, dr hab. Katarzynę Kosicką-Noworzyń oraz dr Alinę Kanikowską.

Za część artystyczną wydarzenia odpowiadali studenci: Pani Dayane El Achkar z Libanu zaprezentowała występ wokalny, a Pan Thomas Piekut z Kanady wykonał Nokturn cis-moll Fryderyka Szopena na skrzypcach.

Oprócz gości obecnych w audytorium, transmitowaną w internecie ceremonię obserwowało ponad 1300 widzów z 25 krajów. Po uroczystości absolwenci wraz z rodzinami mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia na profesjonalnym stanowisku fotograficznym oraz zakupić gadżety i ubrania z nazwą Uczelni.

» Fotogaleria z wydarzenia