< Cofnij

Powołanie Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej

Powołanie Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej

Z radością informujemy, że dzięki działaniom pracowników Uczelni dnia 8 września 2022 roku w Lublinie odbyło się Zebranie Założycielskie, na którym powołano Polskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej.

Ortopedia dziecięca zawsze stanowiła ważną część ortopedii ogólnej, a traumatologia dziecięca ważną część traumatologii narządu ruchu. Dziecko nie jest „małym dorosłym”, a populacja wieku rozwojowego cechuje się kilkoma czynnikami, których nie spotkamy w innych okresach życia: ciągły rozwój fizyczny dziecka, jego rośnięcie w zakresie szkieletu i tkanek miękkich. Stąd obecność w populacji wieku rozwojowego specyficznych problemów ortopedycznych - np. martwica głowy kości udowej czy jej złuszczenie, stąd specyficzna reakcja organizmu na urazy w postaci różnych form zaburzenia rośnięcia kości.

Wyróżnikiem ortopedii dziecięcej jest ujawnianie się w populacji wieku rozwojowego chorób narządu ruchu opartych o wady wrodzone - izolowane lub w ramach syndromów. Choroby te należy wcześnie wykrywać i wcześnie leczyć, zapewniając wejście młodego człowieka w wiek dorosły w optymalnej formie fizycznej, co wymaga od ortopedów specjalnych kompetencji. Populacji wieku rozwojowego dotyczą też liczne wady rozwojowe jak np. skrzywienia kręgosłupa, które źle rozpoznane lub leczone pozostawiają następstwa na całe życie. Ortopedia wieku rozwojowego kładzie nacisk na profilaktykę, wczesne wykrywanie i wczesne mało inwazyjne leczenie, a w zakresie technik operacyjnych sterowanie procesami wzrostowymi organizmu np. w zakresie egalizacji kończyn, korekcji osi kończyny, asymetrycznego blokowania rośnięcia kręgów.

Specyfika chorób ortopedii dziecięcej powoduje, że dobrze współpracuje z fizjoterapeutami, z ortotykami, ze specjalistami rehabilitacji, z pediatrami różnych podspecjalności: neurologami dziecięcymi, endokrynologami dziecięcymi, genetykami oraz anestezjologami.

Na spotkaniu jednogłośnie uchwalono statut Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej (PTOD), który został przyjęty. Uchwalono, że siedzibą PTOD jest Poznań.

Do pierwszego Zarządu PTOD wybrano pracowników naszej Uczelni: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki został Prezesem Towarzystwa, dr hab. Piotr Janusz - Sekretarzem, a prof. dr hab. Marek Jóźwiak - członkiem Komisji Rewizyjnej. Członkiem założycielem Towarzystwa jest ponadto prof. dr hab. Leszek Romanowski. 

Więcej informacji na stronie: www.ppos.pl.