< Cofnij

Potencjał UCWBK

Logo

Od momentu uruchomienia w sierpniu 2021 r., Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UCWBK) realizuje badania kliniczne w konsorcjum z uniwersyteckimi szpitalami klinicznymi. Badania nad innowacyjnymi lekami i wyrobami medycznymi prowadzone w ramach UCWBK gwarantują pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki i terapii. Współpraca ze szpitalami klinicznymi umożliwia skorzystanie z usług medycznych świadczonych na ponad 90 oddziałach szpitalnych, które łącznie dysponują ponad 2 000 łóżek. Liczba hospitalizowanych w nich pacjentów wynosi rocznie około 160 000, a udzielonych porad ambulatoryjnych przekracza 440 000.

UCWBK w Poznaniu pełni rolę jednego z liderów współtworzących w Polsce rynek dla nowoczesnego podejścia do badań klinicznych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz czterech szpitali klinicznych, dla których jest jednostką założycielską, tj.: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu (USK), Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego (GPSK), Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi (ORSK), Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera (SKKJ). Od momentu uruchomienia UCWBK zakontraktowano 110 badań klinicznych, w tym 12 badań niekomercyjnych.

W ramach działalności UCWBK realizuje badania kliniczne od fazy I do IV obejmujące praktycznie cały zakres schorzeń osób dorosłych i dzieci, w szczególności w takich obszarach terapeutycznych jak: onkologia, hematologia, kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia naczyń, transplantologia, gastrologia, choroby metaboliczne, diabetologia, pediatria, neonatologia, neurologia, endokrynologia, pulmonologia, ginekologia, dermatologia, reumatologia, ortopedia oraz okulistyka.

Badania ambulatoryjne prowadzone są w wyspecjalizowanym ośrodku z wydzielonymi poradniami oraz pełnym zapleczem administracyjnym i technicznym. Ambulatorium składa się z trzech gabinetów lekarskich oraz gabinetu podań leków. Jako jeden z nielicznych ośrodków działających w publicznym sektorze, UCWBK prowadzi 2 ośrodki wczesnych faz. Gwarantują one pełne bezpieczeństwo dla pacjentów (ośrodki w szpitalach z dostępem do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii). Ośrodki współtworzone są przez wykwalifikowane zespoły badaczy, posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.

UCWBK wpisuje się w bardzo dynamiczny rozwój rynku badań klinicznych w Polsce. W najbliższym czasie planowany jest rozwój badań wczesnych faz oraz dalsza rozbudowa profesjonalnego zespołu koordynatorów. Jednym z długofalowych celów Centrum jest poszerzanie wiedzy o badaniach klinicznych wśród studentów kierunków medycznych oraz w społeczeństwie, a także poszerzenie oferty UCWBK o badania biorównoważności oraz związane z certyfikacją wyrobów medycznych.

Utworzenie oraz działalność UCWBK została dofinansowana przez Agencję Badań Medycznych.

Więcej informacji na temat Centrum oraz wyszukiwarka realizowanych badań klinicznych znajdują się na stronie www.badaniakliniczne.ump.edu.pl.

» Profil UCWBK na Facebooku


dr n. med. Anna Kominek
Zastępca Dyrektora
Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zdjęcie UCWBK
   Budynek UCWBK

Zdjęcie UCWBK
   Sala podań leków OBKWF

Zdjęcie UCWBK
   Gabinet podań leków UCWBK