< Cofnij

Porozumienie o współpracy

Porozumienie

JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski  wraz z insp. Piotrem Mąką Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu w dniu 18 listopada 2019 r. uroczyście podpisali porozumienie na kolejne lata dalszej współpracy.

Działanie obu instytucji zakłada nie tylko wspólne przedsięwzięcia profilaktyczne i szkoleniowe mające na celu wzrost świadomości społeczeństwa w kwestiach szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale także wzorem lat ubiegłych partnerstwo w ramach przedsięwzięć skierowanych do studentów, młodzieży licealnej czy też środowiska senioralnego zrzeszonego w Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

Najbliższa wspólna inicjatywa zorganizowana zostanie w dniu 27 listopada br. na terenie Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ulicy Przybyszewskiego 37a w godzinach 10:30-14:30. Przedsięwzięcie pn. „Dla ludzi z doświadczeniem - To jest czas seniorów” odbędzie się w ramach sztuki teatralnej przy jednoczesnych wystąpieniach prelegentów. Konferencja będzie miała charakter edukacyjno-profilaktyczny z zachowaniem walorów artystycznych i skierowana jest w szczególności do osób starszych.