< Cofnij

Położna Przyszłości

Z satysfakcją informujemy, że laureatką I edycji konkursu Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy została studentka naszej uczelni Pani Natalia Skupińska, zajmując II miejsce w zmaganiach egzaminacyjnych.

Wśród zadań znalazły się m. in.: wywiad z pacjentką, przeprowadzenie tzw. badania KTG oraz symulowane zadanie z fantomem noworodka. Studentki miały wykazać się również kulturą osobistą, komunikacją interpersonalną oraz estetyką wyglądu. Konkurs skierowany był do studentów 3 roku położnictwa (studia I stopnia) i miał dwuetapowy charakter, a merytorycznym pracom nad konkursem przewodniczyła Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych dr hab. Beata Pięta prof. UM z Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa Katedry Zdrowia Matki i Dziecka.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie