< Cofnij

Konferencja "Pokolenia przechodzą (...) Przechodzą i Epoki (...)"

Dnia 15 grudnia 2018 roku odbyła się w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk konferencja "Pokolenia przechodzą (...) Przechodzą i Epoki (...)". Organizatorami byli Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Zakład Neurochemii i Neuropatologii Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zapożyczone z wiersza „Tymczasem…” C. K. Norwida motto konferencji: "Pokolenia przechodzą (...) Przechodzą i Epoki (...)" było jednocześnie jej przesłaniem. Konferencja nawiązywała do tradycji, organizowanych przez Prof. Ryszarda Żukiela oraz śp. Prof. Stanisława Nowaka z Poznańskiej Kliniki Neurochirurgii, spotkań, podczas których swój dorobek naukowy i osiągnięcia prezentowali młodzi naukowcy, jak i doświadczeni badacze.

Organizację niniejszej konferencji znacząco wspierał Prof. Roman Jankowski z Kliniki Neurochirurgii i dzięki temu Komisja Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Wydziału IV Nauk Medycznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk stała się ponownie platformą spotkań i wymiany doświadczeń badaczy. Konferencję objął patronatem JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. Andrzej Tykarski oraz Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Wydziału IV Nauk Medycznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Prof. Ewa Florek oraz kierownik Zakładu Neurochemii i Neuropatologii - dr hab. Sławomir Michalak. Zaproszonymi prelegentami spoza środowiska poznańskiego byli: Prof. Magdalena Łabieniec - Watała z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Prof. Cezary Watała z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród uczestników konferencji znaleźli się miedzy innymi: prof. Włodzimierz Liebert z Kliniki Neurochirurgii, prof. Jerzy Marcinkowski z Katedry Medycyny Społecznej, prof. Krzysztof Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. Andrzej Nowakowski z Kliniki Chirurgii Kręgosłupa Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi, prof. Alicja Sekuła z Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii, prof. Dariusz Szpurek  z  Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Konferencja zebrała zarówno młodych, jak i doświadczonych badaczy z zakresu neurologii, neurochirurgii, ginekologii, biologii i statystyki. Program obejmował następujące wystąpienia:

Opracował: Sławomir Michalak, zdjęcia: Romuald Świątkowski - „Głos Wielkopolski”

 

Zdjęcie
Foto 1. Organizatorzy na chwilę przed rozpoczęciem konferencji: Przewodnicząca Wydziału IV Nauk Medycznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Prof. Ewa Florek, dr hab. Sławomir Michalak z Zakładu Neurochemii i Neuropatologii oraz prof. Roman Jankowski z Kliniki Neurochirurgii

 Zdjęcie
Fot 2. Powitanie gości prof. Magdaleny Łabieniec - Watały (z lewej) i prof. Cezarego Watały przez organizatorów prof. Ewę Florek i dr hab. Sławomira Michalaka

Zdjęcie
Foto 3. Uczestnicy konferencji - w pierwszym rzędzie od lewej: prof. Jerzy Marcinkowski i prof. Andrzej Nowakowski

Zdjęcie
Foto 4. Uczestnicy konferencji - od lewej: prof. Dariusz Szpurek, dr Sebastian Szubert, prof. Roman Jankowski, prof. Włodzimierz Liebert, dr Bartosz Sokół, dr Jeremi Kościński, dr Barbara  Bogajewska, prof. Alicja Sekuła

Zdjęcie
Foto 5. Goście, organizatorzy i uczestnicy: od lewej prof. Magdalena Łabieniec-Watała, prof. Cezary Watała, dr Joanna Rybacka - Mossakowska, prof. Roman Jankowski, prof. Włodzimierz Liebert, dr Bartosz Sokół, dr Jeremi Kościński, dr Sebastian Szubert