< Cofnij

Podziękowania dla pedagogów

Zdjęcie nauczycieli

Organizowana przez prof. dr hab. Jolantę Dorszewską z Pracowni Neurobiologii, Katedry i Kliniki Neurologii konferencja "Młodzież w Świecie Nauki - III Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów" stała się okazją, by dyrektorom i gronu pedagogicznemu piętnastu szkół średnich Poznania i Wielkopolski, objętych patronatem honorowym JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego, złożyć wyrazy uznania. Podziękowania za zaangażowanie oraz wkład pracy wniesiony w rozwijanie pasji naukowych wśród młodzieży licealnej naszego regionu wręczył Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Michał Nowicki.