< Cofnij

Podwójne wyróżnienie

Student III roku stacjonarnego studium doktoranckiego mgr farm. Michał Prendecki, wykonujący pracę doktorską w Pracowni Neurobiologii, której promotorem jest dr hab. Jolanta Dorszewska, uzyskał I nagrodę w sesji PhD Basic & Preclinical Science oraz stypendium naukowe na staż w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie na konferencji międzynarodowej dla studentów i doktorantów: 12th Warsaw International Medical Congress for young scientists, 12th WIMC, 12-15.05.2016.

Nagrodzona praca powstała przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego Neurobiologicznego, działającego w Pracowni Neurobiologii.

 

Dyplom

Dyplom