< Cofnij

Podsumowanie projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”

„Dzieciństwo bez próchnicy” to największy w kraju ogólnopolski program profilaktyczno-edukacyjny skierowany do dzieci w wieku od 0 do 5 lat, ich rodziców, nauczycieli, pielęgniarek, położnych, lekarzy pediatrów. Jego celem jest walka z problemem powszechnego występowania próchnicy wśród polskich dzieci.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest Liderem Projektu i realizuje go wspólnie z ośmioma uczelniami medycznymi w Polsce. W Radzie Programowej Projektu znaleźli się prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka (Przewodniczący),  dr Karolina Gerreth, dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska, prof. dr hab. Jadwiga Jośko-Ochojska, prof. zw. dr hab. Zbigniew Woźniak i dr n. ekon. Magdalena Szumska. Finansowanie zapewniła Szwajcaria w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przy współfinansowaniu Ministerstwa Zdrowia. Patronat Honorowy nad Programem „Dzieciństwo bez próchnicy” objęli Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Pierre Fauchard Academy.

Projekt realizowany był dwutorowo. W ramach edukacji bezpośredniej, edukatorzy prowadzili zajęcia dla dzieci w przedszkolach. Specjalne lekcje przeznaczone były również dla rodziców. Z kolei w ramach edukacji pośredniej główną rolę pełnili nauczyciele, którzy sami prowadzili zajęcia według opracowanego scenariusza. W edukowaniu dzieci pomagał Królik Pampiś - maskotka projektu wprowadzająca najmłodszych w świat zdrowych zębów.  W projekcie wzięło łącznie udział około 360 tys. dzieci z prawie 6 000 przedszkoli. Działaniami edukacyjnymi objęto 15 tys. nauczycieli przedszkolnych i prawie 720 tys. rodziców. W zajęciach dla białego personelu uczestniczyło z kolei 1400 pielęgniarek i położnych oraz 285 pediatrów.

» Więcej informacji

 

Infografika