< Cofnij

Plenerowa siłownia w Klinice Psychiatrii Dorosłych

26 sierpnia przy Oddziale B Kliniki Psychiatrii Dorosłych otwarta została plenerowa siłownia. Jest ona przeznaczona głównie dla pacjentów Kliniki, dla których ruch na świeżym powietrzu jest istotnym elementem terapii.

Inicjatorem powstania plenerowej siłowni był kierownik Katedry Psychiatrii profesor Jan Jaracz. Fundatorem urządzeń siłowni i prac związanych z ich montażem jest Firma Biofarm, dlatego honorowym gościem uroczystego otwarcia był dr Waldemar Szwarczyński, prezes Firmy Biofarm, a jednocześnie Przewodniczący Rady Uczelni. Urządzenie plenerowej siłowni to koszt 17 tys. złotych.

Otwarcie siłowni

Otwarcie siłowni

Otwarcie siłowni
   Zdjęcia własne Kliniki