< Cofnij

Pierwszy egzamin OSCE w CSM

Z przyjemnością informujemy, że w dniach od 30 czerwca do 2 lipca 2020 w Centrum Symulacji Medycznej UMP po raz pierwszy w jego historii oraz historii Wydziału Nauk o Zdrowiu odbył się egzamin OSCE.

Egzaminy OSCE (Objective Structured Clinical Examination), czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny jest narzędziem oceny umiejętności klinicznych. Jest najczęściej stosowaną metodą w ewaluacji efektów kształcenia. OSCE został wprowadzony już w roku 1970 przez Hardena i służy do standaryzowanej kwalifikacji umiejętności w warunkach symulacyjnych i może być używany do oceny formalnej. Wymienione metody oceniające służą do ewaluacji takich kompetencji, jak zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, rozwiązywanie dylematów etycznych w różnych sytuacjach klinicznych, edukacja chorych, umiejętność komunikacji i umiejętność interpretacji danych klinicznych, umiejętności techniczne (wykonanie inhalacji u dziecka na przykład jak na naszym egzaminie), ocena stanu psychicznego, monitorowanie czynności życiowych, wykonywanie czynności higienicznych. Kompetencje oceniane są przy pomocy list kontrolnych (checklist) i rotowanie studentów poprzez szereg stacji, w których wykonują określone zadania. Podczas wykonywania zadań są obserwowani przez egzaminatorów.

Egzamin OSCE był olbrzymim przedsięwzięciem logistycznym. Przygotowania rozpoczęły się w kwietniu po decyzji, iż planowany egzamin dyplomowy dla kierunku pielęgniarstwo nie może odbyć się w szpitalach klinicznych, ze uwagi na względy sanitarno-epidemiologiczne. Mimo, iż nowy budynek Collegium im. Adama Wrzoska, w którym znajduje się Centrum Symulacji Medycznej był zaprojektowany z myślą o tego typie egzaminu, nigdy wcześniej nie był tu przeprowadzany. W krótkim czasie, wspólnie z Katedrą i Zakładem Edukacji Medycznej oraz nauczycielami akademickimi kierunku Pielęgniarstwo opracowano scenariusze stacji wysokiej i niskiej wierności oraz przygotowano fantomy. Przeszkolono również Symulowanych Pacjentów do odgrywania ról. Na tych pacjentach-aktorach spoczywała duża odpowiedzialność za obiektywny, powtarzalny wynik egzaminu. Udało się to w pełnej okazałości - nikt ze studentów nie kwestionował kompetencji aktorów. Całość egzaminu została zarchiwizowana. W kolejnych latach mamy nadzieję kontynuować przeprowadzanie egzaminów w Centrum Symulacji Medycznej.

Poniżej interesujące dane z egzaminu:
- 99 studentów,
- 6 stacji OSCE wysokiej wierności,
- 6 stacji OSCE niskiej wierności,
- 693 próby,
- 9702 minuty egzaminu,
- 24 nauczycieli,
- 9 osób wspierających,
- 1 psycholog,
- 6 symulowanych pacjentów.

Sterownia sal niskiej wierności

Sale niskiej wierności

Sala wysokiej wierności

Widok z czterech kamer

Widok z czterech kamer

Widok z czterech kamer