< Cofnij

Pierwsze obrony prac dyplomowych w trybie on-line na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwia przeprowadzenie obron prac dyplomowych w trybie on-line.

W dniu 30 marca przeprowadzono w tym trybie pierwszą obronę pracy magisterskiej studentki kierunku pielęgniarstwo Anety Purol. Obrona przeprowadzona została z wykorzystaniem systemu Teams, za pośrednictwem oficjalnych kont UMP umożliwiających weryfikację tożsamości uczestników. Obronie przewodniczył prodziekan Wydziału dr hab. Marcin Żarowski. W wideokonferencji uczestniczyły promotor pracy dr Maria Stachowska i recenzent dr Joanna Stanisławska. Prodziekan przebywał w budynku wydziału, a reszta osób połączyła się w systemie wideokonferencji ze swoich domów. W trakcie pierwszej obrony on-line obecna była również Dziekan Wydziału prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka, która po jej zakończeniu podpisała zaświadczenia potwierdzające uzyskany tytuł.  

Obrona miała tę samą powagę i rangę jak przy spotkaniach bezpośrednich. Jedynym odczuwalnym brakiem była możliwość uścisku dłoni przy składaniu gratulacji. Studentka na obronie otrzymał ocenę bardzo dobrą. Gratulujemy!

Obrona on-line

Obrona on-line

Obrona on-line

Obrona on-line