< Cofnij

Pierwsza nagroda za najlpeszą pracę magisterską z zakresu farmakoekonomiiki

Pragniemy poinformować, iż podczas ISPOR POLAND CHAPTER XV Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, która odbyła się w Warszawie w dniach 30.11. - 01.12.2017, nagrodę za najlepszą pracę magisterską „Analiza rynku leków zarejestrowanych w Polsce jako lek Rx i OTC” otrzymała Pani Olga Adamczak. Praca została wykonana w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dyplom