< Cofnij

Perły nauki

   prof. dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska

Z satysfakcją informujemy, że prof. dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych otrzymała powołanie do Zespołu doradczego ds. programu "Perły nauki".

Do zadań zespołu należy nie tylko merytoryczna ocena wniosków czy przedstawianie Ministrowi Edukacji i Nauki umotywowanych opinii na temat zgłoszeń składanych przez wnioskodawców, ale także ocena raportów rocznych i końcowych z wykorzystanych środków finansowych. Wręczenie powołań przez Włodzimierza Bernackiego, Sekretarzu Stanu w MEiN, 28 członkom Zespołu, na czele którego stanął dr hab. prof. UMCS Marek Sioma, odbyło się 30 sierpnia 2022 roku w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!