< Cofnij

Pamięci wybitnego luminarza

prof. Olech Szczepski

W czerwcu 2020 r. mija 40. rocznica śmierci wybitnego luminarza poznańskiej akademickiej pediatrii, rektora Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1962-1964 oraz dziekana Wydziału Lekarskiego w latach 1960-1962, prof. Olecha Szczepskiego.

Zachęcamy tym samym do lektury biogramu autorstwa prof. Jacka Wysockiego i dr Piotra Sudy, który stanowi fragment książki pt. "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950-2019. Historia i luminarze", wydanej pod redakcją prof. Michała Musielaka w Poznaniu w 2019 r.

» Biogram prof. Olecha Szczepskiego