< Cofnij

Otwarcie wystawy o prof. Wiktorze Dedze

22 maja w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Prof. zw. dr hab. Wiktor Dega - wspomnienie o życiu i dziele” przygotowanej przez Muzeum UMP we współpracy z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi. Wystawę objął honorowym patronatem Jego Magnificencja Rektor UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Otwarcie wystawy zaszczycił swoją obecnością Wiceprezydent Miasta Poznania Jędrzej Solarski.

Pani Agata Goździewińska z Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odczytała list Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana do organizatorów wystawy.  Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego reprezentował Prorektor prof. dr hab. Michał Musielak.

Obecny był również Prorektor prof. dr hab. Michał Nowicki, Dziekani - prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko i dr hab. Małgorzata Kotwicka, Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi - dr Przemysław Daroszewski, kierownicy katedr i klinik szpitala, prof. dr hab. Anita Magowska - kierownik Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych, prof. dr hab. Zofia Dega-Szafran - córka Profesora, wraz z rodziną, prof. dr hab. Witold Marciniak, prof. dr hab. Andrzej Pucher, prof. dr hab. Jerzy Garstka, prof. dr hab. Ewa Florek - przewodnicząca Wydziału Lekarskiego PTPN, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artur de Rosier, dyrektor Archiwum Państwowego Henryk Krystek, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. W. Degi Grażyna Lach, Joanna Ratajczak - zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Otwarcie uświetnił poczet sztandarowy XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. W. Degi.

23 maja Muzeum UMP odwiedził Rzecznik Praw Dziecka, a zarazem Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Marek Michalak w towarzystwie pani Doroty Zawadzkiej oraz dr. Przemysława Daroszewskiego, dyrektora Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. w. Degi. Goście obejrzeli otwartą dzień wcześniej wystawę poświęconą prof. Wiktorowi Dedze - pierwszemu Kawalerowi Orderu Uśmiechu.

Wystawę można oglądać w siedzibie Muzeum w Collegium Stomatologicum do końca roku.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie