< Cofnij

Otwarcie Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

W Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi otwarto Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych. Była to także okazja do wręczenia dyrektorowi dr. Przemysławowi Daroszewskiemu Certyfikatu Akredytacji Ministerstwa Zdrowia dla Szpitala. Certyfikat oznacza, że Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi spełnia standardy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów. Znalezienie się w gronie szpitali akredytowanych wymagało wielu starań i wysiłku, było dużym wyzwaniem dla całego zespołu Szpitala.

Dział Terapii Biologicznej to miejsce, w którym będzie kontynuować leczenie biologiczne około 500 pacjentów, głównie z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Dyrektorem Działu Terapii Biologicznej i Ośrodka Badań Klinicznych jest profesor Włodzimierz Samborski, kierownik Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji naszego Uniwersytetu.

W uroczystym otwarciu wzięli udział między innymi: wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali JM Rektor naszego Uniwersytetu profesor Andrzej Tykarski i dyrektor Ośrodka profesor Włodzimierz Samborski.

Uroczystemu otwarciu towarzyszyła konferencja, podczas której zaprezentowano możliwości aktywnego udziału w badaniach klinicznych. Dyrektor, dr Przemysław Daroszewski  omówił realizację programów lekowych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi, podkreślając, że program lekowy to świadczenie gwarantowane, które umożliwia zakwalifikowanym do niego pacjentom w wybranych chorobach najnowocześniejsze leki, na ogół bardzo drogie, do których poza tymi programami nie mieliby dostępu.

Profesor Włodzimierz Samborski, kierownik Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji omówił historię leczenia chorób reumatycznych, podkreślając postęp jaki dokonał się  w ostatnich latach. Postęp, który sprawił, że dziś RZS nie oznacza już inwalidztwa, a jakość życia chorych uległa znacznej poprawie.

Profesor Marek Brzosko z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego omówił historię finansowania leczenie biologicznego w Polsce i porównał ją z sytuacją w innych krajach Europy. Niestety Polskę, w dostępie do tego typu leczenia, wyprzedzają inne kraje, także z naszego regionu.

Kanclerz, dr Rafał Staszewski przedstawił perspektywy rozwoju badań klinicznych w Polsce. Podkreślił, że choć jesteśmy dobrym rynkiem do tego rodzaju badań, to prowadzimy ich mniej niż w innych krajach. Barierami są skomplikowane formalności związane z rejestracją badań, długotrwałe procedury kontraktowe, trudności w oszacowaniu ostatecznego kosztu badania klinicznego, a także mały dostęp do wiedzy o prowadzonych badaniach wśród pacjentów. Podkreślił rolę zespołu badawczego w procedurze pozyskiwania i prowadzenia badań klinicznych.

Helena Czechowska-Januszkiewicz
Fakty UMP

Otwarcie Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

Otwarcie Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

Otwarcie Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

Otwarcie Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

Otwarcie Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

Otwarcie Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

Otwarcie Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych