< Cofnij

Oświadczenie w sprawie Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

Poznań, dnia 11 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi likwidacji Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, informujemy, że oddział funkcjonuje i zapewnia leczenie wszystkim potrzebującym pacjentom.

Nie jest prawdą, że Senat UMP podjął decyzję o likwidacji Kliniki. Jednostka ta zostaje przekształcona w Pracownię i włączona w struktury Kliniki zajmującej się leczeniem chorób zakaźnych. Jej planowana nazwa to: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności.

Klinika Chorób Zakaźnych, która docelowo ma przejąć leczenie pacjentów z chorobami pasożytniczymi i tropikalnymi ma doskonałe warunki lokalowe w odrębnym budynku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.

Decyzja o konsolidacji klinik została podjęta mając na względzie przede wszystkim zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej nad pacjentami. Obecna siedziba Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych nie spełnia współczesnych standardów. Oddział ten zlokalizowany jest na poddaszu budynku szpitala przy ul. Przybyszewskiego i nie ma możliwości dostosowania go do wielu przepisów prawa. Jest to istotne zarówno z perspektywy bezpieczeństwa pacjentów i personelu, jak i warunków pobytu pacjentów. Co kluczowe, obecnie oddział nie zapewnia możliwości izolacji, a wiemy, że część chorób tropikalnych ma charakter zakaźny.  Oddział  Kliniczny Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych - ze względów epidemicznych - musi być, przy globalnych zagrożeniach, zlokalizowany w odrębnym pawilonie. Nie ma zatem możliwości ulokowania go w strukturze budowanego Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego.

Zapewniamy wszystkich Pacjentów, że będą nieprzerwanie objęci opieką - Oddział cały czas działa w dotychczasowej lokalizacji, a dopiero  po uzgodnieniu wszystkich aspektów zmian z Dyrekcją Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego, jednostka zostanie tam fizycznie przeniesiona do bazy naszej Kliniki  w oddzielnym pawilonie.  Nie bez znaczenia jest także fakt, że konsolidacja tych dwóch jednostek klinicznych ułatwi zapewnienie specjalistycznej kadry lekarskiej. Aktualna kadra akademicka Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych to zaledwie trzech lekarzy. Trzeba bowiem pamiętać, że są to deficytowe specjalizacje lekarskie i pozostawienie oddzielnych klinik groziłoby brakiem obsady kadrowej.

Jest to zatem reorganizacja działalności, a nie jej likwidacja, która docelowo - bez uszczerbku dla pacjentów - ma zapewnić jeszcze lepsze warunki udzielania świadczeń zdrowotnych.


Z wyrazami szacunku

Władze Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu