< Cofnij

Oświadczenie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Oświadczenie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w związku z zaistniałą w dniu 30 marca sytuacją braku tlenu w zbiornikach zaopatrujących instalację tlenową w Szpitalu Tymczasowym MTP.

Szpital Tymczasowy MTP zarządzany jest przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, który jest odpowiedzialny także za kwestie zaopatrzenia w tlen. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego pełni wobec szpitala rolę podmiotu tworzącego.

W związku z powyższym poleciłem wczoraj powołanie dwóch komisji - technicznej i medycznej - których celem było stwierdzenie przyczyn tego zdarzenia. Dzisiaj komisja techniczna zakończyła prace. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, w którym brał udział także przedstawiciel Zarządu UMP, ustalono, że główną przyczyną braku tlenu było zbyt późne zamówienie kolejnej dostawy. Ponadto komisja stwierdziła, że dalsze rozwijanie szpitala tymczasowego wymaga bezwzględnego zabezpieczenia w dodatkowe zbiorniki tlenu z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów.

Szpital Tymczasowy MTP posiada obecnie dwa zbiorniki przeznaczone łącznie dla 30 ton tlenu. Dobowe zużycie tlenu wynosiło dotychczas średnio od 6 do 7,5  ton.  W dniach 27- 28 marca (sobota-niedziela), z racji na rosnące potrzeby epidemiologiczne uruchomiono dodatkowo 66 łóżek szpitalnych. Wiązało się to ze zwiększeniem zużycia tlenu. Osoby odpowiedzialne za zamówienia tlenu nie uwzględniły jednak tego faktu w planie zamówień. Wobec tych osób wyciągnięto już konsekwencje służbowe. Dyrektor Szpitala zwolnił dyscyplinarnie Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych i Eksploatacyjnych oraz pracownika odpowiedzialnego za zaopatrzenie w tlen.

Po zaistniałej sytuacji wdrożono działania zapobiegawcze mające m.in. na celu wzmocnienie zarządu Szpitala i nadzoru nad Szpitalem Tymczasowym. Do bezpośredniej pracy w halach szpitala tymczasowego oddelegowano Z-cę Dyrektora Szpitala ds. Administracji. Uniwersytet Medyczny oddelegował także do pracy dwie osoby z kierownictwa Uczelni, które pełnić będą funkcję Z-cy Dyrektora Szpitala ds. Ekonomicznych i Z-cy Dyrektora Szpitala ds. Technicznych. Wdrożone zostaną także dodatkowe procedury zwiększające bezpieczeństwo pacjentów.

Jestem przekonany, że polecone Dyrekcji Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego działania naprawcze pozwolą uniknąć jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z techniczną działalnością szpitala tymczasowego.  Pragnę podkreślić, że medycznie Szpital Tymczasowy MTP działa bez zarzutu z wielką ofiarnością i poświęceniem lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

prof. dr hab. Andrzej Tykarski
REKTOR