< Cofnij

Oświadczenie dotyczące Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

Poznań, dnia 20 lutego 2023 r.


Władze Uniwersytetu Medycznego oraz Szpitala, po konsultacji z Ministrem Zdrowia, podjęły decyzję o pozostawieniu Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych wraz z poradnią w dotychczasowej lokalizacji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 49.

Zdajemy sobie sprawę z fatalnych warunków lokalowych Oddziału mieszczącego się na poddaszu, co było jedną z głównych przesłanek propozycji przeniesienia tego Oddziału w znacznie lepsze warunki przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Szpitala przy ul. Szwajcarskiej. Jednakże z racji na oczekiwania pacjentów, a w szczególności środowisk misjonarskich, których przedstawiciele często korzystają z porad w zakresie chorób tropikalnych, zmieniono dotychczasowe zamierzenia.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że medialne informacje na temat tej sprawy pomijały część racjonalnych argumentów, przyświecających Uczelni i Szpitalowi przy pierwotnych założeniach. Były one korzystniejsze zarówno z racji organizacyjnych, jak i medycznych, jednakże szanując opinie społeczne, przyjęliśmy nowe ustalenia.

Jednocześnie podejmiemy starania, by Oddział ten zyskał w przyszłości nową lokalizację. Po ukończeniu budowy I etapu Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego (CZSK) i przeniesieniu do nowych budynków oddziałów zabiegowych, Oddział Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych przeniesiony zostanie wraz z oddziałami internistycznymi z ulicy Grunwaldzkiej do zwolnionych przez oddziały zabiegowe części szpitala przy ul. Przybyszewskiego 49. Ponadto, w przypadku otrzymania środków na II etap budowy CZSK, który obejmuje realizację budynków dla oddziałów o profilu niezabiegowym, zaplanujemy tam - zgodnie z pierwotnymi założeniami - docelową lokalizację Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, z zapewnieniem możliwości izolacji pacjentów.

Natomiast zgodnie z decyzją Senatu UMP, działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie chorób tropikalnych prowadzona będzie w ramach powołanej przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Pracowni Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych.


Władze Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu