< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 stycznia 2022 r. zmarł

śp. mgr Zbigniew Domaradzki

wieloletni nauczyciel akademicki,

ceniony przez pokolenia studentów UMP wykładowca języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 1 lutego 2022 o godz. 10.00 w kościele pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu. Po Mszy św. odbędzie się pogrzeb na cmentarzu przy ul. Łowmiańskiego w Poznaniu.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Medycznego, Lekarskiego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu